Weiner T

BEMÖTANDE utbildning

Om du inte kan förklara det enkelt, har du inte förstått det tillräckligt bra, Albert Einstein

Bra bemötande i fokus

Bemötande är något vi förväntas kunna intuitivt men som kräver träning precis som allt annat. Bli proffs på att lugna ner irriterade personer. Läs mer i Professionellt bemötande och Möta kunder med psykisk ohälsa.

SÅ FÅR DU NÖJDA KUNDER
Professionellt bemötande 2019
 • Professionell - personlig - privat
 • Externt och internt bemötande
 • Kvalitet i bemötande - teknisk och funktionell kvalitet
 • Förtroende - tre attityder som gör skillnad
 • Klagomålshantering
 • Bemöta förväntningar, krav, otrevliga, inte mottagliga för information
 • Bekräftelser
 • Läsa av kroppsspråk
 • Skapa trygghet och lugna ner en upprörd eller labil person
 • Bemötande i telefon, besök, kontroller, inspektioner, myndighetsutövning, hembesök
 • Påverka kunders beteenden
 • Bemöta aggressivitet och hot - Möta kunder med psykisk ohälsa
 • Test Bemötandestil - finns i boken Professionellt bemötande
 • Internt bemötande vid Arbetsplatskonflikter
Tips Kundbemötande
Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017 Bemötandespelet upplaga 3

 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap