Weiner T

GRATIS TIPS

BEMöTANDE - KUNDBEMöTANDE Gratis tips
Professionellt bemötande 2019
BEMöTA PSYKISK OHÄLSA Gratis tips
Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017
BEMöTANDESPELET - SAMTALSLEDARSPELET Gratis tips
Samtalsledarspelet 2019 Bemötandespelet uppl. 2 Komlitt förlag 2014
SAMTALSMETODIK - SVÅRA SAMTAL Gratis tips
Samtalsmetodik bok Styra samtal
Svåra samtal 2018

KÖP HÄR Böcker och spel. 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap