Weiner T

SVÅRA SAMTAL utbildning

Om du vill få ett klokt svar måste du också kunna fråga klokt, Johann Wolfgang von Goethe

Så leder du svåra samtal

Du kan inte undvika svåra samtal. Men du kan bli bättre på dem. Forcerar du tempot för att komma till beslut? Ställer du frågor om känslor? Curlar du? Kan du ställa presterande frågor? Gör du samtalspartnern aktiv i lösningsförslag? Läs mer i Styra samtal, Svåra samtal och Möta kunder med psykisk ohälsa.

Svåra samtal 2018
DET SVÅRA SAMTALETS SJU DELAR
 • Det svåra samtalet checklista
 • Samtalsmetodikens tre delar
 • Frågemetodik
 • Lyssna och ge bekräftelser
 • Bemöta försvar, anklagelser, ge oönskade besked, ställa krav
 • Sju avgörande steg i det svåra samtalet
 • Läsa av kroppsspråk
 • Samtal vid psykisk labilitet, starka känslor, krissamtal
 • Påverka andras beteenden
 • Återkoppling, feedback och gränssättning
 • Test av Personlig stil, finns i boken Styra samtal - samtalsmetodik för chefer
 • Samtalsledarspelet Spel samtalsledare
 • Förkunskaper i samtalsmetodik krävs
Tips Svåra samtal chef
Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017 Samtalsledarspelet 2019
 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap