Weiner T

TESTER - Personlighetstest - Beteendeprofil

Så ökar du din självinsikt och personliga utveckling

Upptäck likheter och olikheter. Förstärk gruppens kapacitet och lär känna dig själv och dina kollegor.

Tester

MBTI - Myers Briggs Type Indicator

MBTI har över 50 års forskning bakom sig och enbart i USA räknar man med att cirka 1,5 miljon personer per år använder MBTI. I Sverige har metoden på några år vuxit till att bli en av de mest använda metoderna.
Läs om MBTI - Myers Briggs Type Indicator


Tester

IDI - Interpersonal Dynamics Inventory

IDI visar att det finns olika beteendestilar och att var och en av dessa har sina speciella styrkor och svagheter. IDI lämpar sig bra i ledar- arbetslags- och konsultutveckling. Metoden är effektiv för att utveckla samarbete och kommunikation, hantera konflikter, leda förändringsprocesser, visa på vikten av olikheter, analysera och hantera konflikter och vid teamutveckling.
Läs om IDI - Interpersonal Dynamics Inventory


BEMÖTANDESTIL - Bemötandeprofil

Professionellt bemötande 2018

Öka din självinsikt i bemötandet till kunder och kollegor. Uppnå framgång i dina kontakter, fördjupa din medvetenhet och påverka din egen stil i önskad riktning. Varje stil har positiva och negativa sidor vilket gör stilarna såväl effektiva och ineffektiva i kontakter med andra.
Testet finns i boken Professionellt bemötande.


PERSONLIG STIL - Profil som samtalsledare

Samtalsmetodik bok Styra samtal

Maximera chansen att nå dina mål genom ökad medvetenhet om din egen och andras beteendestil. Hur påverkar din stil kunder och kollegor? Hur och i vilka sammanhang påverkar du positivt respektive negativt? Medvetenhet är ofta första steget mot personlig utveckling.
Testet finns i boken Styra samtal


STRESSNIVÅ - Utmattningssyndrom & Ångest

Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017

Hur hög är din stressnivå? Hur allvarliga är dina stressymtom? Testet för utmattningssyndrom har tagits fram av en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det ger svar på hur nära du är att drabbas av utmattningssyndrom.
Testerna finns i boken Möta kunder med psykisk ohälsa


RISKBRUK - Alkohol & Drogvanor

Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017

Testerna AUDIT och DUDIT kan identifiera om din konsumtion är riskfylld och skadlig. All användning av narkotikaklssade läkemedel som inte är läkarordinerade är olaglig.
Testerna finns i boken Möta kunder med psykisk ohälsa


HOT & VÅLD - Arbetsplatsen

Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017

Kartlägg riskerna för hot och våld på din arbetsplats. Arbetar du i ett riskyrke? Har ni säkerhetsrutiner? Ensamarbete? Förebyggande åtgärder? Checklistan ger information om vilka områden som behöver ses över på arbetsplatsen för att öka säkerheten.
Testet finns i boken Möta kunder med psykisk ohälsa 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap