Weiner T

UTBILDNINGSTJÄNSTER - Weiner T

Satsa på din egen utveckling, det kan bli en riktigt god investering

Utbildningar Weiner T

Låt din kompetens växa

 1. Bemötande - Kundbemötande

 2. Bemöta psykisk ohälsa - Bemötande psykisk sjukdom

 3. Samtalsmetodik - Leda professionella samtal

 4. Svåra samtal - Leda svåra samtal

 5. Spelledarutbildning - Bemötandespelet och Samtalsledarspelet

 6. Tester MBTI och IDI - Myers Briggs Type Indicator, Interpersonal Dynamics Inventory

Böcker och spel av Katarina Weiner Thordarson

 • Bemötandespelet, uppl. 2, 2014 - Läs

 • Möta kunder med psykisk ohälsa, 2017 Läs

 • Professionellt bemötande, uppl. 5, 2019 - Läs

 • Samtalsledarspelet - Läs

 • Styra samtal - Läs

 • Svåra samtal, uppl. 2, 2018 - Läs


 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap