Weiner T

VI SPELAR BEMÖTANDESPELET

Med bemötandespelet får vi många bra och nyttiga samtal där vi reflekterar över vårt interna och externa bemötande, Erik chef

Bemötandespelet
 1. Företagshälsovård, A-Hälsan i Arvidsjaur och närliggande kommuner spelar Bemötandespelet.
  Läs om A-Hälsan

 2. Kungsbacka kommun, Göteborg, Nämnden för Plan- och bygg Åsredovisning 2015: - Alla medarbetare har spelat SKL:s Bemötandespel med syftet att bygga en gemensam verktygslåda för personligt och professionellt bemötande

 3. Landstinget Värmland Bemötandet är viktigt för patienterna, där Bemötandespel är en metod

 4. Landstinget Västernorrland Vi är varandras kunder: - Ökad förståelse för service och bemötande är målet för en omfattande länsutbildning

 5. Lycksele Tingsrätt, Västerbotten Vi utvecklar vårt bemötande,

 6. Malmö stad, Gatukontoret Arbetsplatser fria från trakasserier. - Gatukontoret har under året använt sig av Bemötandespelet som är ett dialogverktyg om gruppkommunikation och medarbetarskap.

 7. Mjölby kommun Kvalitetsredovisning 2017: - Utvecklas vidare med frågor ur Bemötandespelet för fördjupad serviceutbildning. Kommunens nämnder Arbetar med den kommungemensamma värdegrunden

 8. Praktikertjänst, Östra vårdcentralen, Upplands Väsby Att låta patienten prata av sig har en lugnande effekt

 9. Region Jönköping, ST-läkares handledarutbildning. - Vi använder Bemötandespelet i undervisningen av specialistläkare.

 10. Region Stockholm, Abrahamsbergs vårdcentral Kvalitets- och Förbättringsarbete 2019: - Vi har bland annat använt oss av Bemötandespelet framtaget av SKL

 11. Räddningstjänsten Mälardalen Utbildar medarbetare i inkluderingsfrågor: - Vår HR specialist i Arbetsmiljö utbildar med Bemötandespelet om förhållningssätt och bemötande

 12. Stockholms stad, Resursenheten, KBT-teamet: - Två gånger per år, under APT och planeringsdagar har vi Bemötande som tema.
  Läs mer Vägen till förändring sida 8-9.

 13. Svensk sjuksköterskeförening, Varberg. Handledning i omvårdnad Bemötandespel ger handledning och Medlemsbladet 2013-1, sida 17

 14. Äsperöds äldreboende, Uddevalla Verktyg för reflektion och Samspelet ger ett bättre bemötande
Bemötandespelet
Ett kul sätt att påverka bemötandet

Läs om Bemötandespelet.
Spelinstruktioner Så här spelar du.
Spelförpackningens Innehåll och utseende.

KÖP HÄR: Komlitt, AdLibris, Bokus 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap